საუკეთესო კურსი ჯიხურებში

USD EUR RUB CHF TRY
ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.08 ი/მ იზა ბეჟანიშვილი ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.089 შპს კრედიტსერვისი ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.082 შპს კონვერტ სერვისი ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.09 შპს მ.გ. ჯგუფი ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.085 ი/მ რევაზ ჩაფიძე ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.083 შპს კონვერტ სერვისი ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.085 ი/მ იოსებ დოლაბერიძე  ყიდვა: 3.075, გაყიდვა: 3.085 ი/მ არჩილ ყიფშიძე ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.082 ი/მ თამარ საგინაშვილი ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.08 ი/მ ეკატერინე დანელია ყიდვა: 3.081, გაყიდვა: 3.085 შპს ნეო  ყიდვა: 3.0743, გაყიდვა: 3.0743 შპს აკო ყიდვა: 3.077, გაყიდვა: 3.08 შპს ენესენ გრუპი ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.085 შპს "ლ.ს. სერვისი" ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.065 შპს ალგო ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.08 ი/მ ნინო ალექსიშვილი ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.084 შპს უნივერსალი ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.085 ი/მ მანანა ათაბეგაშვილი ყიდვა: 3.077, გაყიდვა: 3.082 შპს ალა ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.085 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.079 ი/მ ჯონდო ომიაძე ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.085 ი/მ გიორგი გოგიძე ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.082 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.085 შპს ფოქს თრეიდინგ გრუფ ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.085 შპს ნინა ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.084 შპს მობრძანდით ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.083 შპს ჯი-ეს-ემ ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.083 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.08 შპს "ლუკა" ყიდვა: 3.04, გაყიდვა: 3.05 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 3.067, გაყიდვა: 3.077 შპს თინათინ ყაჭეიშვილი ყიდვა: 3.076, გაყიდვა: 3.082 შპს მზე ყიდვა: 3.078, გაყიდვა: 3.085 შპს ვაქია ყიდვა: 3.07, გაყიდვა: 3.083 შპს ამიქს ყიდვა: 3.05, გაყიდვა: 3.09 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 3.077, გაყიდვა: 3.084 შპს პაგაა ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.08 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.09 შპს ალექსი 2017 ყიდვა: 3.082, გაყიდვა: 3.084 შპს ზაზი ყიდვა: 3.075, გაყიდვა: 3.082 შპს მ + ყიდვა: 3.076, გაყიდვა: 3.084 შპს ვიპ სერვისი ყიდვა: 3.06, გაყიდვა: 3.082 შპს ალგო ყიდვა: 3.08, გაყიდვა: 3.084 შპს "სი ეს ეს"