საუკეთესო კურსი ჯიხურებში

USD EUR RUB CHF TRY
ყიდვა: 0.037, გაყიდვა: 0.0411 შპს კაკტუსი ყიდვა: 0.035, გაყიდვა: 0.04 შპს სავალუტო სახლი ყიდვა: 0.0415, გაყიდვა: 0.0435 შპს ზაზი ყიდვა: 0.0391, გაყიდვა: 0.0401 შპს სოლო კრედიტი ყიდვა: 0.035, გაყიდვა: 0.037 შპს ჯი-ეს-ემ ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.042 შპს ალა ყიდვა: 0.0426, გაყიდვა: 0.0438 შპს სოლო კრედიტი ყიდვა: 0.0395, გაყიდვა: 0.0405 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.045 ი/მ თამარ საგინაშვილი ყიდვა: 0.038, გაყიდვა: 0.041 შპს კაკტუსი ყიდვა: 0.044, გაყიდვა: 0.047 შპს კრედიტსერვისი ყიდვა: 0.038, გაყიდვა: 0.0415 შპს ალექსი 2017 ყიდვა: 0.039, გაყიდვა: 0.04 შპს ამიქს ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.0421 შპს თავისუფლება ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.041 შპს ჯოზე ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.044 შპს ნინა ყიდვა: 0.044, გაყიდვა: 0.046 ი/მ ეკატერინე დანელია ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.046 შპს მონეტა პლიუსი ყიდვა: 0, გაყიდვა: 0 შპს თინათინ ყაჭეიშვილი ყიდვა: 0.0388, გაყიდვა: 0.039 შპს სოლო კრედიტი ყიდვა: 0.043, გაყიდვა: 0.045 ი/მ იზა ბეჟანიშვილი ყიდვა: 0.0402, გაყიდვა: 0.043 შპს "ლუკა" ყიდვა: 0.0395, გაყიდვა: 0.041 შპს ნი-ერ-გი ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.0422 შპს "სი ეს ეს" ყიდვა: 0.38, გაყიდვა: 0.04 შპს არგვეთი 2 ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.044 შპს კახა ყიდვა: 0.0445, გაყიდვა: 0.045 შპს კონვერტ სერვისი ყიდვა: 0.035, გაყიდვა: 0.041 შპს კახა ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.0421 ი/მ იოსებ დოლაბერიძე  ყიდვა: 0.034, გაყიდვა: 0.049 ი/მ ირაკლი დავითულიანი ყიდვა: 0.038, გაყიდვა: 0.04 ი/მ გიორგი გოგიძე ყიდვა: 0.0385, გაყიდვა: 0.043 შპს პაგაა ყიდვა: 0.0426, გაყიდვა: 0.0438 შპს სოლო კრედიტი ყიდვა: 0.038, გაყიდვა: 0.04 ი/მ რევაზ ჩაფიძე ყიდვა: 0.034, გაყიდვა: 0.039 შპს ალგო ყიდვა: 0.039, გაყიდვა: 0.042 შპს ნეო  ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.041 შპს კონვერტ სერვისი ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.042 ი/მ ჯონდო ომიაძე ყიდვა: 0.038, გაყიდვა: 0.04 ი/მ მანანა ათაბეგაშვილი ყიდვა: 0.037, გაყიდვა: 0.045 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 0.0384, გაყიდვა: 0.0434 შპს ვაქია ყიდვა: 0.0395, გაყიდვა: 0.044 შპს უნივერსალი ყიდვა: 0.039, გაყიდვა: 0.042 შპს მ.გ. ჯგუფი ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.0435 შპს ჯოზე ყიდვა: 0.038, გაყიდვა: 0.04 შპს ალგო ყიდვა: 0.039, გაყიდვა: 0.041 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 0.037, გაყიდვა: 0.039 ი/მ ნინო ალექსიშვილი ყიდვა: 0.0403, გაყიდვა: 0.044 შპს ფოქს თრეიდინგ გრუფ ყიდვა: 0.037, გაყიდვა: 0.041 შპს კაკტუსი ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.043 შპს ენესენ გრუპი ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.042 შპს მ + ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.044 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 0.0395, გაყიდვა: 0.0405 შპს "ლ.ს. სერვისი" ყიდვა: 0, გაყიდვა: 0 შპს ვიპ სერვისი ყიდვა: 0.0385, გაყიდვა: 0.039 შპს ფინანსპლიუსი ყიდვა: 0.041, გაყიდვა: 0.0415 კრედიტი იმედი 2018 ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.041 ი/მ არჩილ ყიფშიძე ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.043 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 0.04, გაყიდვა: 0.042 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 0.0367, გაყიდვა: 0.0378 შპს "აკო"