საუკეთესო კურსი ჯიხურებში

USD EUR RUB CHF TRY
ყიდვა: 0.44, გაყიდვა: 0.45 ი/მ იზა ბეჟანიშვილი ყიდვა: 0.51, გაყიდვა: 0.52 ი/მ ეკატერინე დანელია ყიდვა: 0.45, გაყიდვა: 0.48 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 0.43, გაყიდვა: 0.45 შპს ელ.ჯი გრუპ ყიდვა: 0.4, გაყიდვა: 0.44 შპს მზე ყიდვა: 0.4, გაყიდვა: 0.44 შპს კონვერტ სერვისი ყიდვა: 0.51, გაყიდვა: 0.525 შპს ალა ყიდვა: 0.415, გაყიდვა: 0.427 შპს "ლ.ს. სერვისი" ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.44 ი/მ მანანა ათაბეგაშვილი ყიდვა: 19, გაყიდვა: 76 შპს უნივერსალი ყიდვა: 0.5229, გაყიდვა: 0.5229 ი/მ თამარ საგინაშვილი ყიდვა: 0.415, გაყიდვა: 0.426 შპს "სი ეს ეს" ყიდვა: 0.45, გაყიდვა: 0.47 ი/მ არჩილ ყიფშიძე ყიდვა: 0.39, გაყიდვა: 0.43 ი/მ გიორგი გოგიძე ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.43 ი/მ ჯონდო ომიაძე ყიდვა: 0.48, გაყიდვა: 0.49 შპს ამიქს ყიდვა: 0.44, გაყიდვა: 0.459 ი/მ იოსებ დოლაბერიძე  ყიდვა: 0.444, გაყიდვა: 0.448 შპს ზაზი ყიდვა: 0.38, გაყიდვა: 0.45 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.45 შპს "ლუკა" ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.44 შპს ალექსი 2017 ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.44 შპს ენესენ გრუპი ყიდვა: 0.41, გაყიდვა: 0.43 შპს მ.გ. ჯგუფი ყიდვა: 0.4, გაყიდვა: 0.43 ი/მ ნინო ალექსიშვილი ყიდვა: 0.37, გაყიდვა: 0.44 შპს ჯი-ეს-ემ ყიდვა: 0.43, გაყიდვა: 0.44 ი/მ რევაზ ჩაფიძე ყიდვა: 0.38, გაყიდვა: 0.45 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.43 შპს პაგაა ყიდვა: 0.42, გაყიდვა: 0.45 შპს ვაქია ყიდვა: 0.38, გაყიდვა: 0.44 შპს ზერო კრედიტი ყიდვა: 0.455, გაყიდვა: 0.46 შპს კონვერტ სერვისი